WYMIANA PROTEZY

Dlaczego Należy Wymieniać Protezy Stomatologiczne?

1. Zmiany w Anatomii Jamy Ustnej

Z biegiem czasu, struktura kości i dziąseł ulega zmianom, co może wpływać na dopasowanie protezy. Zanik kości i zmiany w tkankach miękkich mogą prowadzić do luźnych protez, które stają się niewygodne i mogą powodować ból oraz trudności w żuciu i mowie.

2. Zużycie Materiału

Protezy stomatologiczne są narażone na codzienne zużycie spowodowane żuciem, mówieniem i działaniem kwasów i bakterii w jamie ustnej. Z czasem materiały, z których wykonane są protezy, mogą ulec uszkodzeniom, pęknięciom lub ścieraniu, co wpływa na ich funkcjonalność i estetykę.

3. Problemy Higieniczne

Nawet przy zachowaniu doskonałej higieny jamy ustnej, protezy mogą stać się siedliskiem bakterii i grzybów. Regularna wymiana protez pomaga zapobiegać infekcjom jamy ustnej i innym problemom zdrowotnym związanym z niewłaściwą higieną.

4. Poprawa Estetyki

Z czasem protezy mogą stracić swój pierwotny wygląd. Mogą się przebarwiać, matowieć lub ulegać zmianom kształtu, co wpływa na estetykę uśmiechu. Nowe protezy mogą przywrócić pacjentowi pewność siebie dzięki naturalniejszemu wyglądowi.